Úvodní stránka

Kdo jsme, co děláme a kde nás najdete....

Bechyňský divadelní spolek Lužnice, z.s. je ochotnický spolek sdružující zájemce o aktivní či pasivní působení ve světě amatérského divadla nebo jeho příznivce, kteří se chtějí, třeba jen trochu, podílet na tvorbě či spolkové činnosti. V popředí zájmu našeho spolku je především divadelní tvorba za účelem pobavení nejen domácího publika. Po odehrání premiéry a několika repríz (dle zájmu diváků) vyjíždíme také na zájezdní vystoupení do okolí v rámci Jihočeského kraje, ale i mimo něj, pokud některé kuturní zařízení projeví zájem o námi momentálně uváděnou hru a také se pravidelně zúčastňujeme postupových i nepostupových přehlídek a festivalů ochotnického divadla v rámci celé České republiky. Kromě produkcí divadlních her se také členové souboru aktivně podílejí na kuturně společenských akcích v rámci města Bechyně nebo Kulturního střediska města Bechyně (historické průvody, kostýmovaná vystoupení v rámci oslav města, moderování a komponované výstupy na plesech a pod.). Žijeme rovněž vnitřní bohatou spolkovou činností, která zahrnuje oslavy narozenín a životních jubileí, divadelních Vánoc a Silvestrů a jiných soukromých a rodinných událostí). V současné době má soubor okolo čtyřiceti, více či méně aktivních členů. To ovšem neznamená, že jsme uzavřeným kolektivem. Naopak, rádi mezi sebe přivítáme kohokoliv, kdo má zájem o činnost v našem spolku. Udělat je pro to nutné jediné, vzít za kliku a vstoupit.  Sídlo spolku a zázemí, tedy divadelní klubovnu, máme v Kuturním domě  města Bechyně, v ulici U Nádraží 602. Vstup je ze zadního traktu KD. Zkoušky mívame každé úterý a čtvrtek od 19,00 h. (pokud se z vážných důvodů nedohodneme jinak).

Kontaktní osoby jsou: Jaroslav Mrzena, principál spolku, tel.: 605479442 a Karel Vontroba, režisér, tel.: 703564420