Akce

Oslavy 170. výročí vzniku ochotnického divadla v Bechyni

V příštím roce oslavíme 170. let  od prvního vystoupení bechyňských ochotníků na veřejnosti. Toto výročí bychom rádi oslavili nad rámec našeho divadelního spolku tím, že chceme zvát naše kamarády z jiných souborů v rámci celé České republiky a dát jim možnost  předvést svoje ochotnické nadšení na prknech, která znamenají Bechyni. Byli bychom proto rádi oslovili touto formou divadelní soubory, které mají zájem si u nás zahrát pro vděčné bechyňské diváky, chvíli posedět a popovídat o tom, co nás v naší veskrze ochotné činnosti těší a co naopak trápí. 

Dále máme za cíl sezvat na jeden podzimní den a večer, kde v družném posezení u komponovaného programu, bohatého občerstvení a možná i tanečku u hudby, všechny své žijící, bývalé i současné členy, kteří souborem prošli, ať už v rolích malých či velkých nebo jen jako technický personál, režiséři, nápovědy či jinak aktivní příznivci, kterým atmosféra naší útulné klubovny nějakým způsobem učrovala a přirostla k srdci. Bohužel nám nejsou známy adresy a momentální místa působení všech těchto lidí, a tak se vynasnažíme prostřednictvím sociálních sítí a internetu oslovit co nejširší skupinu obyvatelstva, aby tento úmysl našel každého, kdo divadlem v Bechyni prošel a měl tak možnost se znovu podívat a zavzpomínat.

Důležitou součástí oslav, je také upřímný úmysl posbírat za oněch 170 let veškeré důležité události a data od vzniku ochotnického hnutí v Bechyni až po současnost a publikovat je v almanachu, který by měl být vydán rovněž v roce oslav. Tato snaha je však vázána na dosti značné finanční náklady na vydání publikace, a tak chceme oslovit široké spektrum potenciálních sponzorů i drbných přispěvovatelů, kteří by náš úmysl pomohli zhmotnit, abychom budoucím generacím mohli zanechat písemný odkaz o činnosti a fungování ochotnického divadla v našem městě tak, jak to činili naši předchůdci ve formě kronik a fotoalb. 

V plánu máme i instalaci výstavy o činnosti spolku v prostorách KD v Bechyni