O nás

O souboru

O souboru:

Bechyňský divadelní spolek LUŽNICE oslaví v příštím roce 170. výročí vzniku a patří mezi nejstarší ochotnické soubory v republice. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století patřil ke špičce v jihočeském kraji a pravidelně se zúčastňoval krajských i republikových přehlídek. 
Po odchodu valné většiny členů (v souvislosti se zrušením vojenské posádky v Bechyni) a odchodu starší generace do ochotnického důchodu, prožíval soubor tvůrčí a hlavně personální krizi. V roce 2008 nás zbylo pouze pět z původně padesátihlavého souboru. 
V současné době soubor opět zesílil a má čtyřicet, více či méně aktivních členů, kteří se kromě divadelních aktivit podílejí na kulturním dění ve městě Bechyně. Podařilo se překonat i krizi tvůrčí. Dnes jsme již opět sami schopni určovat si svou dramaturgii s podílem vlastní dramatické tvorby a každým rokem se účastníme krajských i národních přehlídek amatérského divadla.

                                                                                         
Hry uvedené souborem Lužnice za posledních 15 let:

2009           Tak takhle to bylo- Pavel Němec, režie Karel Vontroba
                    (účast na národní přehlídce v Děčíně)
2010-2011  Blázinec –Pavel Němec, režie Karel Vontroba 
                    (doporučení postupu na národní přehlídku do Děčína, přednost dostal   jiný soubor se stejnou hrou)
2012-2013   Hotel mezi dvěma světy - Erik Emmanuel Schmitt, režie Péťa Šulcová
2014-2015   Doba kamenná - Pavel Němec, režie Jaroslav Mrzena
2015-2016   Ani za milión – Michaela Doležalová a Roman Vencl, režie Péťa Šulcová
2016-2018   Hrátky s čertem – Jan Drda, režie Jaroslav Mrzena (představení nacvičené pro otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou)
2019-2021   Srdce pro krále – Karel Vontroba, režie Karel Vontroba
                     (účast na národní přehlídce Piknik Volyně   2021)
2022-2023   Rejžák z Prahy – Jaromír Břehový, režie Karel Vontroba
                     (vítězství v přehlídce O Štít města Prachatic, ceny za herecké výkony a za inscenaci)        
2023-2024   Kdo se bojí Beatles – Viliam Klimáček, režie Karel Vontroba
                     (premiéra 24.5.2023)


Historie ochotnického divadla v Bechyni - Cesta na počátek

   

Je to již téměř 170 let, co se v Bechyni začalo hrát ochotnické divadlo. Ochotnické divadlo, které 170 let hraje 
pro své věrné diváky. Hraje pro diváky, kteří na divadlo chodili, chodí a, doufejme, chodit budou. 
Chodit budou, když bude na co! Na co má dnešní divák chuť, náladu a čas? Toť otázka, kterou si 
klademe na našich zkouškách, při výběru každé nové hry. Jistě si ji kladly i generace ochotníků před námi. 

A jak to bechyňské divadlo vlastně začalo?

Poprvé své ochotnické snažení předvedlo v roce 1855 ve hře V. Křížka "Nové divadlo." Byla to hra 
o dvou jednáních a se zpěvy. Doklad o tomto představení je zaznamenán v památníku ochotnického divadla 
v Týně nad Vltavou. Ač se nepodařilo zjistit, kde se v Bechyni toto představení hrálo, je naprosto jisté, 
že nejen zde. V témže roce, se stejnou hrou se zrodil týnský divadelní spolek Vltavan.
Dalšími doklady činnosti bechyňských ochotníků jsou některé dochované divadelní texty, v nichž je 
uvedeno tehdejší povolení k provozování. Cenným dokladem tehdejší divadelní činnosti je také nejstarší 
dochovaný divadelní plakát hry B.Hoppa - "Doktora Fausta domácí čepička" z roku 1863.V roce 1905 
vzniká dramatický odbor Sokola a jako první hru volí dramatickou báseň J.K.Tyla - "Jan Hus". Bylo třeba
namalovat náročné dekorace např. pozadí staroměstského náměstí s radnicí. Tehdy bylo samozřejmostí, 
že na divadelní představení chodili členové souboru zvát po domech a současně prodávali vstupenky. 
V dalších letech se divadelní činnost bechyňských ochotníků úspěšně rozvíjela, každoročně bylo hráno 
5-6 divadelních her. V roce 1911 dochází k stagnaci, v letech 1912-13 se nehrálo vůbec a po krátkém 
oživení činnosti na jaře 1914 dochází po vypuknutí 1. světové války, k omezení činnosti na několik let. 
Muži odešli do války a ženy měly jiné starosti. Zůstala jen hrstka těch, kteří se snažili zachránit jmění 
i duchovní hodnoty souboru.
Teprve vznik samostatného československého státu, obnova mírových poměrů a návrat členů souboru 
z války umožnily obnovení divadelní činnosti v plném rozsahu. V této době najala Tělocvičná jednota 
Sokol celou budovu Protivínky, ze staré Sokolovny bylo zřízeno stálé jeviště a současně byl prolomen 
portál do velkého sálu. V roce 1919 bylo na jeviště zavedeno elektrické osvětlení, které nahradilo dřívější 
petrolejové lampy. Zajímavou etapou v bechyňském ochotnickém divadle byla i hra na přírodním jevišti 
v Obůrce u myslivny, postaveném v roce 1923. Divadlo v přírodě bylo významnou společenskou událostí, 
kdy se představení zúčastnilo několik tisíc návštěvníků z Bechyně a širokého okolí.
V roce 1941 dochází na příkaz okupačních úřadů k rozpuštění Sokola. Členové dramatického odboru Sokola
většinou vstoupili do "Ochotnického spolku", v němž hráli až do zastavení veškeré kulturní činnosti v roce 1944.

Po skončení 2. světové války a osvobození republiky bylo divadelní zařízení v žalostném stavu. 
Stálo to mnoho práce a obětavosti, než bylo vše uvedeno do stavu, umožňujícího další divadelní činnost. 
V 50. létech se znovu oživuje požadavek výstavby nového kulturního zařízení ve městě. Jako objekt je 
vyhlédnut areál bývalého zámeckého pivovaru, ale pro nedostatek finančních prostředků a stavebních 
kapacit nebyl realizován. Od 2. poloviny 50. let je činnost souboru úzce spjata s československou lidovou 
armádou. V roce 1965 byl z bezpečnostních důvodů uzavřen divadelní sál na Protivínce.  Zakrátko nato 
byl zbourán, neboť hrozilo zřícení stropu. Poslední inscenací zde byla Jiráskova Lucerna. Pro soubor tím 
nastala těžká doba, neboť nejenže neměl kde hrát, ale veškeré zařízení musel provizorně, většinou na 
nevyhovujících místech uskladnit. V důsledku toho byla převážná část dekorací zničena. Došlo i ke značné 
stagnaci práce v souboru, řada členů ze souboru odešla (nebo byla odejita). S ohledem na dané podmínky 
byla zvolena nová forma práce - malé jevištní formy. 

Dne 1. května 1966 byl položen základní kámen nového kulturního zařízení. Výstavbou nového společenského 
domu otevřeného 8. května 1971 vznikly pro soubor opět příznivé podmínky pro jeho činnost. Projevilo se to 
návratem řady bývalých členů i příchodem nových. Soubor, pracující v té době v úzké spolupráci s místní 
vojenskou posádkou, v 70. a 80. letech prožíval své další vrcholné období, o čemž svědčí řada individuálních 
i kolektivních ocenění. V roce 1973 se souboru podařilo poprvé v jeho historii postoupit na celostátní přehlídku 
amatérského divadla v Hronově. 
V 90. letech probíhala generační výměna, soubor se rovněž snažil využít možností svobodného výběru autorů, 
her i divadelního projevu. Podruhé (a zatím naposledy) se podařilo probojovat do Hronova.  
S novým tisíciletím se soubor začíná potýkat s nedostatkem aktivních členů, úspěšně se ale daří opět po letech 
zapojovat studenty keramické školy. I přes současné problémy se členové snaží ochotnické divadlo v Bechyni 
zachovat, a pokračovat tak v činnosti svých divadelních předchůdců.

Že je tato činnost nanejvýš plodná, dokazuje v kronice soupis her odehraných od roku 1855 po současnost.

Vedle ochotnického činoherního divadla pracoval od roku 1955 i loutkářský soubor Duha. Během let se vypracoval 
mezi nejlepší v Jihočeském kraji, pravidelně se účastnil loutkářských přehlídek Skupovy Strakonice, byl navržen 
rovněž na postup do celostátní soutěže v Chrudimi. V Bechyni rovněž spoluorganizoval přehlídky loutkářských 
souborů Táborska. Řada jeho členů současně působila v činoherním spolku Lužnice. Svoji činnost ukončil loutkářský 
soubor Duha počátkem 90. let, nakrátko byl obnoven o deset později. Od té doby loutky trpělivě čekají na další 
nadšené ruce, aby opět ožily a přinášely radost dětem.